Afspeelbesturingselementen

 • Bijgewerkt

Overzicht

Infuse ondersteunt een aantal verschillende opties om het afspelen te regelen en instellingen aan te passen.

iPhone/iPad

 • Afspelen/pauzeren: Tikken met 2 vingers
 • 10 seconden vooruitspringen: Dubbeltikken op de rechterkant van het scherm (meerdere keren tikken is mogelijk)
 • 10 seconden terugspringen: Dubbeltikken op de linkerkant van het scherm (meerdere keren tikken is mogelijk)
 • Snel vooruitspoelen: Tik/sleep naar rechts (hoe langer u sleept, hoe verder vooruit de video gaat)
 • Video terugspoelen: Tik/sleep naar links (hoe langer je sleept, hoe verder terug de video gaat)
 • Helderheid van het scherm aanpassen: Tik/sleep omhoog/omlaag op de linkerhelft van het scherm
 • Het videovolume aanpassen: Tik/sleep omhoog/omlaag op de rechterhelft van het scherm

Als je een extern toetsenbord gebruikt, houd dan Command ingedrukt om extra sneltoetsen te zien.

Apple TV

 • Afspelen/pauzeren: Klik één keer op de knop Selecteren of Afspelen/pauzeren
 • Snel vooruitspoelen/terugspoelen: Klik en houd de links/rechts-toets ingedrukt. Klik nogmaals om de snelheid te verhogen
 • 10s overslaan: Klik op de linker-/rechterrand van het aanraakoppervlak (vereist dat de optie Hoofdstukbediening is uitgeschakeld op )
 • Hoofdstuk overslaan: Klik op de linker-/rechterrand van het aanraakoppervlak (vereist dat de optie Hoofdstukbesturing is ingeschakeld )
 • Schrobben met jog-wiel: Pauzeer de video en leg uw vinger op de buitenste rand van het aanraakoppervlak. Zodra het pictogram met het jogwiel verschijnt, gebruikt u een draaiende beweging om vooruit of achteruit te scrollen.
 • Afspeelopties openen: Veeg naar beneden terwijl een video wordt afgespeeld

Mac

Afspelen

 • Afspelen/pauzeren = spatie
 • Volgende video = Shift→
 • Vorige video = Shift←
 • Vooruit 15 sec = →
 • Achteruit 15 sec = ←
 • Volgende hoofdstuk = ⌘→
 • Vorig hoofdstuk = ⌘←
 • Geavanceerde opties = ⌘S

Video

 • Schakel volledig scherm = ^⌘F
 • Toggle PiP = ^⌘P
 • Versnellen = Shift]
 • Snelheid omlaag = Shift[
 • Normale snelheid = Shift⌘[

Audio

 • Volume omhoog = ↑
 • Volume omlaag = ↓
 • Dempen = Shift⌘↓
 • Cyclus audiotrack (volgende audiotrack) = ^⌘A

Ondertitels

 • Cyclus ondertitelspoor (volgende ondertitelspoor) = ^⌘S
 • Ondertitels schakelen (aan/uit tonen) = ^⌘G
Deel dit artikel

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 187 van 249

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen